Episodes

15. समत्व

संपूर्ण गीतेत आढळणारा समान धागा कोणता असेल तर तो

14. सत्व, तम आणि रजोगुण

आपल्यापैकी बहुतेकांना असे वाटते की आपल्या सर्व क

13. साक्षीदार असणे

संपूर्ण गीतेचे वर्णन करू शकेल असा एक शब्द जर कुठल

12. मनावर नियंत्रण

अर्जुन मनाची तुलना वायूशी करतो आणि त्यावर नियंत्

11. सुखापाठोपाठ येते दु:ख

द्वंद्वातीत म्हणजे द्वैताच्या पलीकडे जाणे, हे गी

10. कोरोनामध्ये श्रीकृष्ण

‘स्व’ची जाणिव होण्याच्या मार्गावर जे काही अड

9.मित्र आणि शत्रूची ओळख

गीतेमध्ये भगवान श्रीकृष्ण म्हणतात, तुम्हीच तुमच

8. व्यक्त आणि अव्यक्त समजून घेणे

रडरला जोडलेल्या ट्रीम टॅबमधील लहान सा बदल ही मोठ

7. निमित्तमात्र

श्रीमद्भगवद्गीतेचा जन्म रणांगणात झाला आणि महाम

6. हेतू ओळखा

आपले अंतर्विश्व संतुलित ठेवण्याबद्दल श्रीमदभगव

5. ज्ञान, कर्म आणि भक्तीयोग

गीता वेगवेगळ्या लोकांना त्यांच्या दृष्टीकोनानु

4. मनाचे खेळ

आपल्या संवेदना या आपण आणि जग यांच्यातील दुवा म्ह

3. वर्तमानात जगणे

गीता आपण काय आहोत याबद्दल आहे. सत्य जाणून घेण्या ब

2. लक्ष्य एक मार्ग अनेक

“सगळे रस्ते रोमकडेच जातात” या उक्तीप्रमाणे ग

1. प्रारंभ अहंकारापासून

कुरुक्षेत्राच्या रणभूमीवर भगवान श्रीकृष्णाच्य

 

Theme by BootstrapMade