Gita Acharan |English

 

'๐™’๐™๐™–๐™ฉ ๐™ž๐™จ ๐™†๐™–๐™ง๐™ข๐™–' is Arjun's next question which is in response to Krishna's assurance that one realises ๐™–๐™ ๐™๐™ž๐™ก๐™–๐™ข-๐™ ๐™–๐™ง๐™ข๐™– (all aspects of ๐™ ๐™–๐™ง๐™ข๐™–, ๐™–๐™ ๐™–๐™ง๐™ข๐™– and ๐™ซ๐™ž๐™ ๐™–๐™ง๐™ข๐™–) when one strives for liberation by taking refuge in HIM (7.29). To this Krishna replies, "Detachment or sacrifice of cosmic energy capable of creation (๐™—๐™๐™ช๐™ฉ๐™–-๐™—๐™๐™–๐™ซ๐™–-๐™ช๐™™๐™—๐™๐™–๐™ซ๐™–-๐™ ๐™–๐™ง๐™–๐™ ๐™ซ๐™ž๐™จ๐™–๐™ง๐™œ๐™–) is called ๐™ ๐™–๐™ง๐™ข๐™–" (8.3). This is a difficult explanation to comprehend and the interpretations complicate the issue rather than giving clarity. Usual interpretations of ๐™ ๐™–๐™ง๐™ข๐™– suggest it to be noble deeds, creation or ๐™ฎ๐™–๐™œ๐™ฃ๐™–, but all of them fail to satisfy what Krishna means.

 

While Krishna's reply regarding '๐™ ๐™–๐™ง๐™ข๐™–' is at the level of 'being', we interpret it at 'doing' level. That's why our understanding that 'what we do' is '๐™ ๐™–๐™ง๐™ข๐™–' falls short, as different people keep doing different things at different times, whereas any definition should be valid for every point in time -be it past when humans didn't exist, present or even future; and for every entity.

 

Krishna used the word '๐™ซ๐™ž๐™จ๐™–๐™ง๐™œ๐™–' which is detachment or sacrifice. ๐™†๐™–๐™ง๐™ข๐™– is the detachment or diversion of the energy which is capable of creation. The closest example is the high voltage transmission line carrying large quantities of electricity (energy). When a part of it is diverted, that diversion is '๐™†๐™–๐™ง๐™ข๐™–' and ๐™ ๐™–๐™ง๐™ข๐™–-๐™ฅ๐™๐™–๐™ก is energising the numerous electrical appliances.

 

If this analogy is applied to our existence, '๐™ ๐™–๐™ง๐™ข๐™–' is drawing from infinite cosmic energy. Firstly, who draws the energy? Like the voltage difference, the difference in the three ๐™œ๐™ช๐™ฃ๐™–๐™จ held by various entities leads to the drawing of the energy through the cable of ๐™จ๐™๐™ง๐™–๐™™๐™™๐™๐™–. While this happens automatically, out of delusion we attach ourselves to the process of '๐™ซ๐™ž๐™จ๐™–๐™ง๐™œ๐™–' and presume to be ๐™ ๐™–๐™ง๐™ฉ๐™– which we are not. Secondly, once energy is drawn, none have any control over its consequences or ๐™ ๐™–๐™ง๐™ข๐™–-๐™ฅ๐™๐™–๐™ก (2.47).


Contact Us

Loading
Your message has been sent. Thank you!